HODY V SUCHÉ LOZI DÉŠŤ NEPOKAZIL

Suchá Loz – Víkendové plány mého volebního štábu neopomněly ani na návštěvu hodů v Suché Lozi. Jejich součástí bylo i otevření nové cyklotrasy a vodní nádrže Solařky.