HRUBÁ VRBKA: Hasičský potěr je příslibem do budoucnosti.

Hrubá Vrbka – V neděli odpoledne jsem s volebním štábem navštívil Dětskou hasičskou soutěž pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje a župana Trnavského kraje v Hrubé Vrbce. Celkem 16 družstev mladších a starších žáků předvedlo, jak zvládne požární útok, štafetu dvojic a štafetu CTIF.