Děti v Hradišťském „domově“ mají své tety rády

vytvořeno: 2.10.2014, před 7 roky v rubrice Blog „Pro mě je největší radostí, když se vracím do domova, třeba i namátkou, a děti za mnou příjdou a vypravují mi o svých každodenních starostech i radostech,“ vysvětlila mi paní ředitelka Dětského domova Uherské Hradiště, paní Ivana Lacková.

Věřím ji to bezezbytku. Paní ředitelka se pro své povolání doslova narodila, je na ní vidět, že své svěřence miluje nade vše. Hradišťský domov má kromě snaživého personálu v současné době 20 obyvatel, přičemž kapacita zařízení je 24 osob. S paní ředitelkou jsem hovořil, mimo jiné o tom, jaká kritéria jsou potřeba k tomu, aby mohlo být dítě umístěné v „domově“ nebo mezi adoptivními rodiči. Takový proces není příliš jednoduchý, ale konstatovali jsme, že například podmínky pro stejný proces jsou v Itálii ještě mnohem složitější. Náhradní rodiče totiž musí splňovat velkou řadu náročných podmínek, aby si mohli děti osvojit. Na druhé straně jsou v dětských domovech pouze děti, které zůstaly zcela bez rodičů.  Paní ředitelka mi vyprávěla o tom, jak provoz v jejím zařízení vypadá a připomněla, že nejvíce smutno je dětem i personálu o Vánocích. Většina z dětí sice odjíždí v tyto svátky domů, nicméně vždy několik dětí zůstává v Domově a žádný Ježíšek prozatím nedokázal přinést náhradu za pravou rodičovskou lásku… V hradišťském Dětském domově jsem byl dopoledne, kdy děti trávily čas ve škole, a tak jsem se zastavil jen za jednou z tamních dívek. Slečna byla nemocná a tak jsem ji obdaroval alespoň malou drobností a popřál jí brzké uzdravení.