Krádež elektriky? Noviny musely toto obvinění dementovat, soud mi dal za pravdu !

vytvořeno: 19.9.2014, před 7 roky v rubrice Blog Už několikrát se na mě obrátili tazatelé s otázkou, zda bych jim vysvětlil fámu, která o mě koluje v souvislosti s načerno odebíranou elektrikou z fary Ořechov.

Tato elektřina měla být, podle těchto fám, použita na provoz zámku Ořechov. Jak už jsem několikrát veřejně vysvětloval, nic z těchto zpráv se nezakládá na pravdě. Ano, připouštím, že jsme měli s panem farářem v podobném duchu nedorozumění, které se ale vyřešilo. Problém z celé věci udělala tehdy pouze paní redaktorka Lenka Fojtíková, která do týdeníku napsala nepravdivý a rádoby „skandální“ článek o této věci. Učinila tak i přesto, že jsem jí v naší komunikaci podrobně vysvětlil celou situaci a poukazoval na to, že k žádné krádeži elektřiny z mé strany nedošlo. Obrátil jsem se proto na soud a ten mi dal za pravdu. Noviny 5+2 vydaly omluvu vůči mé osobě, a jeho zástupci uznali, že se článek L. Fojtíkové nezakládal na pravdě. Později jsem se dozvěděl, že paní Fojtíková měla v minulosti zdravotní problémy psychického rázu, se kterými se také léčila a v době, kdy článek psala, byla pod vlivem náboženského fanatismu.
V příloze lze zhlédnout všechny dokumenty a rozhodnutí soudu, které dokazují tato má tvrzení.